PRESS-RELEASE | SMÅLANDSGRUPPEN MAT & DRYCK AB | 2022-01-27

Idag torsdag 27 januari 2022 har Evedals Värdshus försatts i konkurs.

Orsak till konkurs är den utdragna pandemin som nu har pågått en väldigt lång tid med stora negativa påföljder för värdshuset. De konstanta driftstörningar och utmaningar verksamheten har haft från start är också en bidragande orsak till detta beslut.

Sedan sommaren 2020 har krögaren med ett stort driv, engagemang och en genomarbetad vision, investerat och satsat för en mer levande året runt Evedal, både för Växjö-borna och besöksnäringen till staden. Olyckligtvis har pandemins konsekvenser och restriktioner gjort så man har fått ställa in bland annat restaurangverksamheten med konferenser, två rejäla sommar-satsningar med en nyskapad Beach Club med bland annat en ny uteservering med en egen ny utebar, inbokade events, grillkvällar, mini-festivaler, live-uppträdande och fotbolls-em. Samt två-års julbord inklusive nyheter som Evedals Julmarknad som aldrig fick lyfta pga pandemin. Det är enorma intäktsförluster som har uteblivit för verksamheten samtidigt som krögaren har fått skjuta till medel kontinuerligt för att bära verksamheten under en sådan lång utdragen period. Nu tog det tyvärr slut och vi fick aldrig möjligheten att skörda det vi sått och investerat i.

– Det gör riktigt ont i hjärtat att behöva ta detta tråkiga beslut. Jag har tillsammans med mina medarbetare kämpat så länge det bara går med att få det att vända, men utan de stöd och hjälpmedel som verkligen behövs under pandemin så det har nu tagit stopp som det olyckligtvis även gör för så många andra.